بورس نامه
1399/08/12
08:50
عامل اصلی رشد یک بازار وجود تقاضای بااهمیت هست. تقاضای بااهمیت یعنی خریدار با علم به اینکه بازار رشد خواهد کرد حاضر باشه توی هر قیمتی که شده سهم را...

عامل اصلی رشد یک بازار وجود تقاضای بااهمیت هست.


تقاضای بااهمیت یعنی خریدار با علم به اینکه بازار رشد خواهد کرد حاضر باشه توی هر قیمتی که شده سهم را بخره.


اتفاقی که دقیقا اول امسال رخ داد و دیدید که شستای ۷ هزار تومنی خریدار داشت.


اینکه چه زمانی تقاضای بااهمیت دوباره شکل میگیره مهمه.


اگر فرض کنیم تمام وقایع این مدت به انتخابات آمریکا مربوط باشه، باید کم کم از هفته دیگه منتظر باشیم سر و کله خریدارایی که منتظر نتیجه انتخابات بودن پیدا بشه. مسخره س ولی واقعیت داره.


بنظرم امروز و چهارشنبه هم نظاره گری بهترین انتخابه. یه وقتایی فقط باید دقیق رصد کرد.۱۲ آبان ۹۹
www.boursenameh.comانتهای خبر

0
0