کارگزاری آبان
1400/08/26
09:16
📈نفتی ها در غیاب #شپنا با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند.#شبندر، #شتران، #شاوان، #شسپا، #شبریز، #ونفت و #شراز با گرایش مثبت،متعادل اند.#شنف...

📈نفتی ها در غیاب #شپنا با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند.#شبندر، #شتران، #شاوان، #شسپا، #شبریز، #ونفت و #شراز با گرایش مثبت،متعادل اند.#شنفت، #شبهرن، #شپاس و #شرانل منفی و متعادل معامله می شوند.#شزنگ نیز تک نماد پر تقاضای گروه است.


انتهای خبر

0
0