ایچیموکو و الیوت
1399/08/18
12:09
سکه-روزانه=>خروج از ابر کومو و سویچ کومو=>کار تمام است👌🏻
سکه-روزانه=>خروج از ابر کومو و سویچ کومو=>کار تمام است👌🏻

انتهای خبر

0
0