سهم گلچین
1401/03/09
20:58
#فافق اطلاعیه 1401/03/09 *سرمایه گذاری سپه* مجوز افزایش سرمایه 95 درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته از...

#فافق


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*سرمایه گذاری سپه*


مجوز افزایش سرمایه ۹۵ درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.
#شیران


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران*


مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت از محل سود انباشته از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.
#تاپیکو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین*


مجوز افزایش سرمایه ۲۵ درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.
#لازما


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*کارخانه های صنعتی آزمایش*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۵۳) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۶درصد کاهش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سود هر سهم تلفیقی مبلغ (۲۰۱) ریال محقق گردید.


۲۸ درصد کاهش زیان نسبت به سود تلفیقی سال گذشته
#غناب


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*صنعتی ناب*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۱۸۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۷۲,۶۰۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0