کانال کدال
1399/08/28
09:07
📊 نماد: فجر 📑 موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 🏭 شرکت: فولاد امیرکبیر کاشان 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریاف...

📊 نما د : فجر📑 موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹🏭 شرکت : فولاد امیرکبیر کاشان
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#فجر #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰۸:۲۲:۴۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0