کدال۳۶۰
1400/04/26
11:35
#خبنیان اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده) شرکت بنیان دیزل ▪️ شرکت بنیان دیزل در دوره 3 ماهه...

#خبنیان


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت بنیان دیزل
▪️ شرکت بنیان دیزل در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۲۱۶ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۴۹ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «خبنیان» با سرمایه ثبت شده ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۱,۸۵۵ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۰۴-۲۶ ۱۱:۳۵:۵۲ (۷۶۸۶۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0