کارگزاری آبان
1401/02/24
10:09
📈بیشترین حجم معاملات شستا 650 میلیون سهم خودرو 575 میلیون سهم خساپا 379 میلیون سهم فاراک 166 میلیون سهم خبهمن 155 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


شستا ۶۵۰ میلیون سهم


خودرو ۵۷۵ میلیون سهم


خساپا ۳۷۹ میلیون سهم


فاراک ۱۶۶ میلیون سهم


خبهمن ۱۵۵ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0