همفکران
1399/09/17
11:25
#نبض_بازار 📈در گروه فرآورده های نفتی نمادهای #شپنا و #شبندر با افت بیش از ۳ درصد مواجهند.

#نبض_بازار


📈در گروه فرآورده های نفتی نمادهای #شپنا و #شبندر با افت بیش از ۳ درصد مواجهند.انتهای خبر

0
0