کدال۳۶۰
1399/08/19
15:24
#فرابورس آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه) شرکت فرابورس ایران با ف...

#فرابورس


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت فرابورس ایران با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۸-۱۹ ۱۵:۲۴:۴۵ (۶۹۰۶۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0