نوآوران امین
1401/02/26
13:28
پاکدیس (#غدیس) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۲.۱۴) درصدی...

پاکدیس (#غدیس)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۲.۱۴) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۱.۲۳) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۶۰.۴۵ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0