کارگزاری آبان
1399/11/14
09:55
📊#بفجر اطلاعیه 99/11/14 *فجر انرژی خلیج فارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابلاغ قیمتهای فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۳۹۹- گرو...

📊#بفجر


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۴


*فجر انرژی خلیج فارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابلاغ قیمتهای فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0