کدال۳۶۰
1400/12/28
16:49
#وپترو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل واگذار...

#وپترو


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وپترو با سرمایه ثبت شده ۱,۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۴۱,۶۴۶ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲,۳۷۴,۸۹۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۶۵۰٪ به مبلغ ۱۷,۸۱۴,۱۲۱ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۲-۲۸ ۱۶:۴۹:۵۱ (۸۶۳۰۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0