کدال۳۶۰
1401/03/20
21:29
#پاسا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/12/29(اصلاحی...

#پاسا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت ایران یاسا تایر و رابر
۱۴۰۱-۰۳-۲۰ ۲۱:۲۹:۴۶ (۸۹۴۷۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0