نوآوران امین
1399/10/29
12:17
پتروشیمی ارومیه(#شاروم) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 87 درصدی درآمدهای عملیاتی 9...

پتروشیمی ارومیه(#شاروم)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۸۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۲۰,۱۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۴۳,۷۶۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۸۳ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۵۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0