بولتن اقتصادی
1399/09/19
15:11
نرخ عمده بازار متشکل ارز ایران: نرخ #دلار آمریکا ۲۵۷۲۵ تومان نرخ #یورو ۳۱۱۶۵ تومان

نرخ عمده بازار متشکل ارز ایران:نرخ #دلار آمریکا ۲۵۷۲۵ توماننرخ #یورو ۳۱۱۶۵ تومان

انتهای خبر

0
0