نوآوران امین
1399/10/29
13:11
فرآورده های نسوز آذر(#کاذر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 26 درصدی درآمدهای عملیا...

فرآورده های نسوز آذر(#کاذر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۲۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۲۸۵,۲۴۶ میلیون ریال به مبلغ ۱,۶۱۷,۶۲۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۱ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۳۶۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0