کدال۳۶۰
1401/05/31
13:39
#فاذر تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت صنایع آذرآب 🔹 زمان برگزاری: ساعت 14:30 مورخ 1401/05/08 1...

#فاذر


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت صنایع آذرآب🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۳:۳۹:۴۵ (۹۲۷۳۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0