بورس پلنر
1400/01/08
08:27
در گروه خدمات فنی و مهندسی #رمپنا مطابق نمودار پیشین، از یک اصلاح ترکیبی که بخش انتهایی آن به صورت الگوی مثلث بوده خارج شده و اکنون میتواند با شکست...

در گروه خدمات فنی و مهندسی # رمپنا مطابق نمودار پیشین، از یک اصلاح ترکیبی که بخش انتهایی آن به صورت الگوی مثلث بوده خارج شده و اکنون میتواند با شکست مقاومت ابرکوموی نزولی در ۱۸۴۹۳ ریال به سمت اهداف نخست ۲۱۶۱۵ - ۲۳۶۹۹ ریال پیشروی کند.۱۴۰۰/۱/۸@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0