همفکران
1399/09/19
19:24
#خبرهای_موثر 📌 پتروشیمی اروند در راه بورس معاون مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس: کمتر از یک ‏ماه دیگر سهام پتروشیمی اروند در بورس عرضه می‌ش...

#خبرهای_موثر📌 پتروشیمی اروند در راه بورسمعاون مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس: کمتر از یک ماه دیگر سهام پتروشیمی اروند در بورس عرضه می‌شود./ پتروتحلیل

انتهای خبر

0
0