بورس۳۶۵
1399/08/10
22:48
#دلار بدون در نظر گرفتن هر خبری . از 11 هزار تومان هرجا که شاهد برخورد به موینگ ها بودیم دلار حمایت شد . در حال حاضر با افتی که امروز داشتیم ظاهرا ...

#دلار بدون در نظر گرفتن هر خبری . از ۱۱ هزار تومان هرجا که شاهد برخورد به موینگ ها بودیم دلار حمایت شد . در حال حاضر با افتی که امروز داشتیم ظاهرا زیر موینگ ها تثبیت کرده و باید منتظر افت بیشتر به سمت ۲۳ هزار تومان باشیم . (نظر شخصی)انتهای خبر

0
0