بورس پرس
1401/03/10
00:00
مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰، ۹۵، ۴۰ و ۲۵ درصدی چهار شرکت صادر شد

چهار شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰، ۹۵، ۴۰ و ۲۵ درصدی را از دو محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت های سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران، مس افق کرمان، سرمایه گذاری سپه و هلدینگ تاپیکو به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰، ۴۰، ۹۵ و ۲۵ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.


براین اساس، "شیران" سرمایه فعلی را از ۹۶۴ میلیارد به ۱.۹ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.


همچنین سرمایه فعلی "فافق" از ۲۵۰ به ۳۵۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته برای جب ران مخارج مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر اعمال می شود.


"وسپه" هم سرمایه فعلی را از ۱.۲ به ۲.۳ هزار میلیارد تومان می رساند. ۸۰۵.۷ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و ۳۳۴.۳ میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته برای ج بران مخارج سرمایه‌گذاری صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و تحصیل سهام اعمال می شود.


در این میان، سرمایه فعلی "تاپیکو" از ۸.۱ به ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این هلدینگ بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال می شود تا قادر به ج بران مخارج سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0