پیامهای ناظر بازار
1399/10/29
08:00
توقف نماد (بمیلا۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (بمیلا۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0