کدال۳۶۰
1399/12/04
16:52
#غپینو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪️ شرکت صنعتی پارس مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 معادل 866,862 میلیون ریا...

#غپینو


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪️ شرکت صنعتی پارس مینو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۸۶۶,۸۶۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۱٪ افزایش داشته است.▪️«غپینو» با سرمایه ثبت شده ۶,۶۲۲,۴۰۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶,۷۲۷,۰۲۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۴ ۱۶:۵۲:۲۳ (۷۲۴۲۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0