کدال۳۶۰
1400/12/24
13:09
#ثتران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران - نماد: ثتران 1400-1...

#ثتران


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران - نماد: ثتران۱۴۰۰-۱۲-۲۴ ۱۳:۰۹:۴۵ (۸۶۳۲۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0