بولتن اقتصادی
1399/08/25
14:33
افزایش حق بیمه تکمیلی بازنشستگان از 44 هزار تومان به 65 هزار تومان ▫️بیات، مدیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی: بیمه تکمیل درمان بازنشستگان ت...

افزایش حق بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۴۴ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان▫️بیات، مدیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی: بیمه تکمیل درمان بازنشستگان تامین اجتماعی از ۳۰ آبان امسال تا ۳۰ آبان سال بعد تمدید شد.🔹تعهدات خدمات بیمه ای بطور میانگین حدود ۹۳ درصد افزایش یافت.

انتهای خبر

0
0