بورس۲۴
1401/04/07
20:42
«بفجر» در ۳ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت فجر انرژی خلیج فارس در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۳۱۱۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده که از این مبلغ ۱۰۵۲ میلیارد تومان از فروش خرداد می باشد.

«بفجر» در 3 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فجر انرژی خلیج فارس در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۳۱۱۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده که از این مبلغ ۱۰۵۲ میلیارد تومان از فروش خرداد می باشد.


بفجربفجر
انتهای خبر

0
0