کدال۳۶۰
1399/11/09
22:29
#سخواف اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت سیمان مجد خواف ▪️ شرکت سیمان مجد خواف...

#سخواف


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت سیمان مجد خواف
▪️ شرکت سیمان مجد خواف در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲۴ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵٪ کاهش زیان داشته است.▪️ «سخواف» با سرمایه ثبت شده ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۲,۸۲۴ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۱۱-۰۹ ۲۲:۲۹:۵۰ (۷۱۷۷۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0