سهم گلچین
1399/08/18
09:22
با توجه به قیمت فعلی نمادهای #شپنا #شبندر #شتران #شبریز ، صندوق #پالایش_یکم در زیان حدود 21 درصدی قرار دارد.

با توجه به قیمت فعلی نمادهای #شپنا #شبندر #شتران #شبریز ، صندوق #پالایش_یکم در زیان حدود ۲۱ درصدی قرار دارد.


انتهای خبر

0
0