بولتن اقتصادی
1401/01/28
17:25
دبیر اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران: مجلس موانعی برای اجرایی شدن اصلاح تعرفه‌ها ایجاد نکند 🔹فریبرز نژاددادگر گفت: از نمایندگان مجلس انتظا...

دبیر اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران: مجلس موانعی برای اجرایی شدن اصلاح تعرفه‌ها ایجاد نکند🔹فریبرز نژاددادگر گفت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم که موانعی در خصوص اجرایی شدن اصلاح تعرفه‌ها ایجاد نکنند و به‌جای تحمیل هزینه‌ها به بخش خصوصی و فعالان صنعت، سهم دولت را کاهش دهند و نیز در واگذاری شبکه زیرساخت به اپراتورها تخفیف قائل شوند/ مهر
انتهای خبر

0
0