پلکان بورس
1399/09/23
08:26
✅ ‌مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس بیان کرد: نقدشوندگی، مهم ترین تمایز بازار سرمایه افزایش حجم و ارزش معاملات که در راستای نقدشوندگی بازار سرما...

✅ ‌مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس بیان کرد: نقدشوندگی، مهم ترین تمایز بازار سرمایهافزایش حجم و ارزش معاملات که در راستای نقدشوندگی بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است اتفاق خوبی است که بازار سرمایه را نسبت به بازارهای رقیب، متمایز کرده است./ سناhttp://T.me/pelekanbourseانتهای خبر

0
0