ایچیموکو و الیوت
1399/08/19
09:38
شاخص کل با RSI=21،وقیمتهای به یک سوم،کاهش یافته،چیزی برای از دست دادن نداره،نقد نمانید👌🏻

شاخص کل با RSI=۲۱،وقیمتهای به یک سوم،کاهش یافته،چیزی برای از دست دادن نداره،نقد نمانید👌🏻انتهای خبر

0
0