مارکت آنالیزینگ (مهرداد خسروی)
1399/10/29
10:58
#وبصادر بلحاظ تکنیکی۲۲۰ براش حمایت فوق العاده ای هست بنظر من داره واکنش میده بهش میتونه در قالب موج f تا محدوده ۳۵۰-۳۸۰ هم بالا بره

#وبصادر


بلحاظ تکنیکی۲۲۰ براش حمایت فوق العاده ای هست


بنظر من داره واکنش میده بهشمیتونه در قالب موج f تا محدوده ۳۵۰-۳۸۰ هم بالا برهانتهای خبر

0
0