کدال۳۶۰
1399/08/27
16:25
#مدار گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1397/12/29 شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار با فایل ...

#مدار


گزارش فعالیت هییت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هییت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۸-۲۷ ۱۶:۲۵:۳۰ (۶۹۳۱۳۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0