اسمارت بورس
1399/09/16
18:13
#فیلتر_سهام یکشنبه 16 آذر 99 🔵 در برخی فیلترها، تعداد خروجی ها بیش از 20 سهم بوده که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط 20 سهم دارای بالاترین ارز...

#فیلتر_سهام یکشنبه ۱۶ آذر ۹۹🔵 در برخی فیلترها، تعداد خروجی ها بیش از ۲۰ سهم بوده که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط ۲۰ سهم دارای بالاترین ارزش درج شده استانتهای خبر

0
0