تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/18
13:02
تو این بازار نقدینگی بسیار زیادی هست که وقتی خبری میاد درجا صف خرید میشه فقط منتظر هستن ببینن چه روندی گرفته میشه و میره جلو متاسفانه مردم ما هم ه...

تو این بازار نقدینگی بسیار زیادی هست که وقتی خبری میاد درجا صف خرید میشه فقط منتظر هستن ببینن چه روندی گرفته میشه و میره جلو


متاسفانه مردم ما هم هیجانی هستن با یه خبر فوری گروه دارویی صف خرید شد


میتونه این خبر برای پالایشی هم باشه یا شاخص ساز ها و....


ولی عمدا منفی نگه داشتن


نقدینگی گسترده ای به طرف بازار بورس روانه شده ...انتهای خبر

0
0