مبین تحلیل
1399/09/19
13:25
📌#گاز 🔶اداره اطلاعات انرژی امریکا در اخرین گزارش منشر شده پیش بینی خود ازمیزان مصرف و قیمت گاز را به ترتیب یک میلیون فوت مکعب در روز و 27 سنت کاهش ...

📌#گاز


🔶اداره اطلاعات انرژی امریکا در اخرین گزارش منشر شده پیش بینی خود ازمیزان مصرف و قیمت گاز را به ترتیب یک میلیون فوت مکعب در روز و ۲۷ سنت کاهش داده است .


🔶به این ترتیب نرخ گاز در فصل چهارم سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۴ سنت و برای میانگین سال بعد ۱۰.۶ سنت به ازای هر مترمکعب براورود شده است که رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ خواهد داشت


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0