کانال کدال
1399/10/29
09:51
📊 نماد : کباده 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباد...

📊 نماد : کباده📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۵٪)


از مبلغ ۶۱۷,۸۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۶۴۷,۶۵۲ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۲۸٪)


از مبلغ ۱۴۳,۵۶۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۳,۵۲۲میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-۵۷٪)


تحقق سود ۸۳۷ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۱,۲۰۶ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۲۶٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش موجودی مواد و کالا می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۴۰٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱۴٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۴۹٪)


علت: افزایش جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کباده #صورت_مالی۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۹:۳۷:۵۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0