کانال کدال
1399/10/29
12:54
📊 نماد : کوثر 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 🏭 شرکت: بيمه کوثر ☑️دلایل اصلاح:ا...

📊 نماد : کوثر📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)🏭 شرکت : بیمه کوثر☑️دلایل اصلاح:اصلاح اطلاعات صورت‌های مالی میاندوره‌ای بابت افزایش سرمایه اعمال شده در محاسبات سود هرسهم در دوره های مقایسه ای.✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمد حق بیمه : 🔼(+۲۹٪)


از مبلغ ۱۴,۱۱۹,۱۱۶ میلیون ریال به مبلغ ۱۸,۱۵۴,۸۵۵ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۹۰۰٪)


از مبلغ ۱,۳۰۷,۲۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۰۷۷,۰۵۱ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۸۹۸٪)


تحقق سود ۲,۰۱۶ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ۲,۱۹۳ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۷۵٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۴۵٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۲۲۳٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔽(-۷۵٪)


علت: کاهش جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کوثر #صورت_مالی۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۲:۲۰:۵۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0