پارسیس تحلیل
1401/01/30
22:31
#خالص_ارزش_دارایی #وهامون ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم شرکت سرمايه گذاري هامون صبا (وهامون) نگاهی به NAV وهامون 🔗برای مشاهده لطفا کلیک...
انتهای خبر

0
0