بورس پلنر
1399/09/04
09:39
#مادیرا، مطابق سناریوی موجی قبلی پس از ریزش 57 درصد و اندک تغییراتی در انتهای روند، حال با واکنش موثر قیمت به حمایت استاتیک و تراز 61% فیبوناچی در ...

# مادیرا ، مطابق سناریوی موجی قبلی پس از ریزش ۵۷ درصد و اندک تغییراتی در انتهای روند، حال با واکنش موثر قیمت به حمایت استاتیک و تراز ۶۱٪ فیبوناچی در ارقام ۲۴۳۴۹ - ۲۸۵۶۰ ریال وارد رالی صعودی جدیدی با اهداف ۴۰۶۳۹ - ۶۳۱۸۲ ریال شده است.۹۹/۹/۴@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0