پایگاه خبری انتخاب
1400/05/25
20:10
نایب رئیس مجلس: 🔹رئیسی حتما شنبه به منظور دفاع از کابینه پیشنهادی به مجلس می‌آید جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002eiZ 🆔 @Entekhab_ir

نایب رئیس مجلس:


🔹رئیسی حتما شنبه به منظور دفاع از کابینه پیشنهادی به مجلس می‌آیدجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eiZ


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0