بتاسهم
1400/12/15
13:02
#لپیام احتراماً ، نظر به مصوبه مجمع عمومی سالانه سهامداران شرکت توسعه و گسنرش صنایع بسته بندی فلزی پارس در مورخ 1400/12/12 مبنی بر تقسیم سود به می...

#لپیام احتراما ، نظر به مصوبه مجمع عمومی سالانه سهامداران شرکت توسعه و گسنرش صنایع بسته بندی فلزی پارس در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ مبنی بر تقسیم سود به میزان هر سهم ۱۱.۳۰۰ ریال معادل ۱۶.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم این شرکت از سود سهام می باشد .


انتهای خبر

0
0