تحلیل کاربردی هلالات
1401/03/29
07:13
#بورس_کالا 28 خرداد روز شنبه از 81مورد معامله انجام شده 26مورد آن با رقابت همراه شد. شمش فخوز، PVC شپترو و برخی محصولات ذوب آهن اصفهان با استقبال...

#بورس_کالا ۲۸ خردادروز شنبه از ۸۱مورد معامله انجام شده ۲۶مورد آن با رقابت همراه شد.شمش فخوز، PVC شپترو و برخی محصولات ذوب آهن اصفهان با استقبال خریداران همراه بود.آهن اسفنجی ۸۸ - ۹۳ میلیون ریال قیمت خورد. اوره ۱۱۶ - ۱۳۱ میلیون ریال معامله شد.پلی بوتادین رابر شجم و شاراک ۵۱۸میلیون ریال معامله شد.شپترو PVC خود را ۳۴۵ - ۴۲۹ میلیون ریال عرضه کرد.سنگ آهن دانه بندی سنگان ۲۱.۵میلیون ریال به فروش رسید.#شمش #فخوز #ارفع #کچاد به مرز ۱۵۴میلیون ریال رسید که به بیانی با دلار ۲۸.۱۰۰تومانی معامله شد.کنسانتره سنگ آهن #کگهر ۲۷.۲ میلیون ریال و گندله ۳۴.۳میلیون ریال معامله شد.

انتهای خبر

0
0