خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/11
11:02
#سود_سهام #گوهران تا پایان اردیبهشت ماه 850 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است. #وغدیر تا پایان اردیبهشت ماه 2,422 میلیارد ریال سود ...

#سود_سهام#گوهران تا پایان اردیبهشت ماه ۸۵۰ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وغدیر تا پایان اردیبهشت ماه ۲,۴۲۲ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#اعتلا تا پایان اردیبهشت ماه ۸۱ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#سفارس تا پایان اردیبهشت ماه ۴۸۲ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

انتهای خبر

0
0