نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/12/03
19:45
#خروج_پول_هوشمند👇 💢فلزات اساسی: #وسدید 💢محصولات شیمیایی : #پارس 💢انبوه‌سازی : #وساخت 💢بیمه : #میهن، #وسرمد، #وآفری، #وحکمت 💢واسطه‌گری مالی : #واحی...

#خروج_پول_هوشمند👇💢فلزات اساسی: #وسدید


💢محصولات شیمیایی : #پارس


💢انبوه‌سازی : #وساخت


💢بیمه : #میهن، #وسرمد، #وآفری، #وحکمت


💢واسطه‌گری مالی : #واحیا، #واحصا


💢حمل و نقل : #حبندر


💢بانکها : #ونوین


💢سرمایه‌گذاری : #فلات


💢کانه‌غیرفلزی : #سفارود


💢سیمان : #سمتاز، #سیدکو، #ساروج، #ساروم


💢دارویی : #دشیری


💢برق و بخار : #بزاگرس


💢خودرو و قطعات : #خکاوه، #خمهر


💢ماشین آلات و ساخت محصولات فلزی : #بموتو، #تکشا


💢فرآورده نفتی : #شپاس


💢کاغذ : #چکاوه


💢منسوجات : #نتوس


__________________________


#ورود_پول_هوشمند👇✅رایانه : #سپ


✅بانکها : #سامان


✅سرمایه‌گذاری : #معیار


✅کانه غیرفلزی : #کفرا، #کباده


✅سیمان : #سشمال، #سغرب


✅شیمیایی : #شکربن، #شسم


✅غذایی : #غپاک


✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #فبستم


✅زراعت : #جوین


__________________________#ورود_پول #کد_به_کد👇✅فعالیت مهندسی : #خبازرس


✅کانه‌غیرفلزی : #کباده

انتهای خبر

0
0