بورس۲۴
1401/04/04
18:23
تحقق سود ۱۷ میلیارد تومانی «اعتلا» در خرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه ۶ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

تحقق سود 17 میلیارد تومانی «اعتلا» در خرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه ۶ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در خرداد ماه از معاملات خود ۱۷ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۰۵۳ میلیارد تومان رسید و ۵۶ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

اعتلا
انتهای خبر

0
0