رویال بورس
1399/08/19
15:58
بعد از اخبار مثبت در خصوص تایید واکسن کرونا از سوی کمپانی Pfizer بازارهای جهانی با خوش بینی مواجه شدند به نحوی که سقفهای تاریخی در شاخصهای DOWJONES...

بعد از اخبار مثبت در خصوص تایید واکسن کرونا از سوی کمپانی Pfizer بازارهای جهانی با خوش بینی مواجه شدند به نحوی که سقفهای تاریخی در شاخصهای DOWJONES , S&P۵۰۰ , NASDAQ هر سه شکسته شد!!



انتهای خبر

0
0