همفکران
1399/11/07
19:13
#کدال #شفاف_سازی #زقیام 📌 نتايج برگزاري مناقصه موضوع مناقصه : برگزاری مناقصه محدود خرید دستگاه شیردوشی یکصد واحدی پارالل(50*2) شرکت گسترش صنا...

#کدال


#شفاف_سازی


#زقیام📌 نتایج برگزاری مناقصهموضوع مناقصه : برگزاری مناقصه محدود خرید دستگاه شیردوشی یکصد واحدی پارالل(۵۰*۲)شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی به نمایندگی شرکت وستفالیا با قیمت پیشنهادی جمع کل ۱۹۶.۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با قیمت میانگین کارشناسی ۲۳۰.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان برنده مناقصه تعیین گردید.انتهای خبر

0
0