بولتن اقتصادی
1399/08/18
09:09
ترخیص موتورسیکلت‌ها با نرخ سال۹۴ از امروز 🔹موتوسیکلت‌هایی که از سال ۹۰ تا ۹۸ توقیف شده‌اند تا ۱۷ دی فرصت‌ دارند که با هزینه پارکینگ به نرخ سال ۹۴ ...

ترخیص موتورسیکلت‌ها با نرخ سال۹۴ از امروز🔹موتوسیکلت‌هایی که از سال ۹۰ تا ۹۸ توقیف شده‌اند تا ۱۷ دی فرصت دارند که با هزینه پارکینگ به نرخ سال ۹۴ رفع توقیف ‌شوند.

انتهای خبر

0
0