بانی فام
1399/10/08
12:04
#رصد_بازار -خروج 160 میلیارد تومان پول حقیقی -سرانه ورود 30 میلیون تومان برای هر معامله -سرانه خروج 21 میلیون تومان برای هر معامله @banifam

#رصد_بازار-خروج ۱۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی


-سرانه ورود ۳۰ میلیون تومان برای هر معامله


-سرانه خروج ۲۱ میلیون تومان برای هر معامله@banifam

انتهای خبر

0
0